Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelding in het schooljaar voor uw kind 4 jaar wordt:

U mag een afspraak maken met de directeur voor een informerend gesprek en een rondleiding door school. Neemt u daarvoor gerust contact op met de school (mail naar: hoekstien@noventa.nl of bel met 0512 361900 of vul uw gegevens in via onderstaand formulier). 

  • Kennismakingsgesprek/rondleiding: voordat uw kind 4 jaar wordt of bij belangstelling voor onze school, de directeur nodigt u uit.
  • Intakegesprek: ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, de groepsleerkracht nodigt u uit.
  • Proefdraaien: twee dagen of dagdelen voor de vierde verjaardag. De leerkracht neemt hier contact over op met de ouders.

In de maand december en in de laatste 4 weken voor de zomervakantie (meestal vanaf 1 juni) raden we ouders vaak af om hun kind te laten starten in groep 1. In december zijn er veel, indrukwekkende, activiteiten en in juni is de groep vaak al groot. Beide kan voor een 4-jarig kind als overweldigend worden ervaren, wat een goede start kan belemmeren.

Tussentijdse instroom van een andere school

  • De leerling wordt aangemeld door de ouders.
  • Een onderwijskundig rapport wordt door vorige school toegestuurd.
  • Een leerling wordt in de groep geplaatst, zoals aangegeven in het onderwijskundig rapport.
  • Bij het volgen van een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Als leerlingen een aantal weken op school zitten hebben we contact met de ouders over de eerste ervaringen van hun kind met onze school.

Kom gerust vrijblijvend langs voor een rondleiding en kennismaking.

Heeft u belangstelling, vult u dan onderstaand formulier in en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.