Missie en visie

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel ) verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). 

Bij het opstellen van onze missie en visie hebben we met elkaar onze kernwaarden en kernwoorden vastgesteld. Met woorden alleen kom je er niet. We zijn bezig de woorden juist zichtbaar te maken in ons onderwijs, ons handelen en de fysieke inrichting/ omgeving van de school.

We willen in al ons gedrag, handelen én omgeving zichtbaar maken waar we voor staan en hoe we op de Hoekstien met elkaar omgaan en werken. Dit is een proces dat nog niet (helemaal) klaar is. Onderstaande beschrijven we hoe wij de schoolloopbaan van onze leerlingen zien en vorm willen geven. Een route die loopt van groep 1 t/m 8, vanaf 4 jaar tot 12 jaar. We beschrijven de route in de woorden: grondstof, proces en eindproduct. We ondersteunen de woorden met metaforen / beelden die we graag persoonlijk aan u uitleggen.

Grondstof
Als kinderen 4 jaar zijn brengen ouders hun kostbaarste bezit naar onze school. Elk kind heeft al een begin gemaakt in zijn persoonlijkheidsvorming. Unieke eigenschappen en mogelijkheden zijn in potentie aanwezig: als net gedolven goud, als ongeslepen stenen of een zaadje dat klaar is om geplant te worden. De unieke eigenschappen en mogelijkheden zullen verder ontdekt en ontplooid worden bij ons op school. Behalve de verschillen hebben kinderen ook overeenkomsten. Per leerjaar bevinden ze zich min of meer in dezelfde ontwikkelingsfase. Dat geeft ons de mogelijkheid om te werken binnen kaders en structuren.

Proces
De kinderen zijn zo’n 8 jaar onder onze hoede. Onze leerkrachten zijn er om de ontplooiing van ieder kind te steunen en te stimuleren. 

We hebben zorg voor ieder kind. Dat blijkt uit de onze persoonlijke aandacht en interesse voor het gezin waar het kind in opgroeit. Thuis biedt kinderen een basis. Contact met ouders vinden wij om die reden belangrijk. 
We willen kinderen graag betrekken bij hun eigen leerproces. We praten liever met ze dan over ze: wat kan je al, wat doe je graag, wat wil je leren en wat heb je daarvoor nodig? Het doel is om leerlingen in hun kracht te zetten en van daaruit verder te laten groeien. Instructie krijgen, hulp vragen en samen spelen en werken horen daar bij.  We vinden een sterk contact met iedere leerling essentieel. We willen kinderen ‘vangen’, kunnen inspelen op behoeften en interesses, om ze te motiveren voor het leren.  

Een leerproces gaat met horten en stoten. Niet alles lukt in één keer. Dat is niet erg, fouten maken mag. We onderzoeken waar het knelpunt ligt en oefenen zo nodig onderliggende vaardigheden opnieuw in. Daarna helpen en steunen we kinderen om het nog eens te proberen. Voor een goede doorgaande ontwikkeling houden we zo goed mogelijk de balans tussen ‘tijd geven’ en ‘stimuleren’. Kinderen willen niet achterblijven en hebben soms wat meer sturing, hulp  of regels nodig. Op die manier sturen we op succeservaring. Het behalen van resultaten geeft altijd motivatie. Binnen onze school geven we leerlingenwerk een mooie plek zodat het door iedereen bewonderd kan worden en kinderen trots kunnen zijn.

Als team streven we er naar om uitdagend onderwijs te bieden: duidelijke instructies, een rijk aanbod (met methoden en projecten) en actieve werkvormen met als doel: betrokken en gemotiveerde leerlingen. 

Eindproduct
Aan het einde van de basisschool zijn kinderen sprankelende en stralende individuen en hebben ze een grote stap gemaakt in hun ontwikkeling. Ze zijn bijgeschaafd zonder standaard te zijn geworden. Ze zijn bekend met hun eigen unieke talenten en bewust van hun binnenkant. Ze zijn klaar om verder te groeien en te bloeien. We hebben ze ingrediënten gegeven die een goede basis dienen voor hun verdere schoolloopbaan en het leven in een kleurrijke samenleving.