Iedereen is welkom

Een ieder is welkom op onze school, vanuit onze christelijke identiteit willen we niemand uitsluiten. We vragen respect voor onze identiteit en verwachten dat alle kinderen aan de christelijke activiteiten zullen én mogen meedoen.

Identiteit

We willen met elkaar en onze omgeving omgaan in het besef dat we allemaal deel uitmaken van Gods schepping. Dat we allemaal uniek en bijzonder, verschillend, maar gelijkwaardig zijn. Het betekent dat we respect voor anderen hebben.

Veilig en vertouwd

We hebben zorg voor ieder kind. Dat blijkt uit de onze persoonlijke aandacht en interesse voor het gezin waar het kind in opgroeit. Thuis biedt kinderen een basis. Contact met ouders vinden wij om die reden belangrijk.

Digitaal leren

Met een veilig adaptief onderwijsplatform en de nieuwste technologische materialen dagen we elk kind uit om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Welkom bij CBS de Hoekstien

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze website is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Op deze website vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, verlofaanvragen en andere algemene informatie.
Daarnaast wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
Op de website vindt u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Namens het team van Christelijke Basisschool De Hoekstien.

Nieuws