Pedagogisch klimaat

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

 • Respect voor elkaar / omgeving
 • Samen verantwoordelijk
 • Veiligheid

Wij vinden het van belang dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van de groep als sociale werk -en leerplek. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep / op school. Vanuit deze basis willen we dat er gewerkt wordt in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. Vanuit hier willen we de kinderen succes ervaringen laten opdoen, zich vertrouwd laten voelen. Daarnaast richten we ons ook op het individu, hij/zij is autonoom, mag zijn wie het is en laten zien wat hij of zij kan.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Onze school werkt vanuit de methode Kwink wat betreft de sociaal emotionele ontwikkeling van elk individueel kind. We monitoren de sociale veiligheid met het volgsysteem Zien. Onze school streeft naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonder elkaar.

Samenwerking school en ouders
Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als een kind weet dat als er een probleem is, ouders en school daar samen goed over kunnen praten. En beiden het belang van het kind op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink deze samenwerking met opdrachten voor thuis.

Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school
Op onze school werken we in alle groepen met Kwink, een online methode voor sociaal-emotioneel leren. Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Kwink is een goed doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Kwink:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!

Pesten en preventie
We spreken van pesten als het negatieve gedrag naar een ander doelbewust is, langere tijd aanhoudt en er sprake is van machtsongelijkheid. Lang niet alles is dus pesten. Uit wetenschappelijke literatuur over pesten blijkt dat je moet uitgaan van het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep om pesten te voorkomen.

Kwink zet de kracht van de groep in tegen pesten
Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet. Met een structureel, goed doordacht programma dat meetbaar is in ZIEN! van ParnasSys en daarmee al aan een belangrijke eis van de Inspectie van het Onderwijs voldoet.

Kwink: meer dan een anti-pest programma
Kwink is een methode die preventief werkt. Veel gedragsproblemen zijn door het aanbieden van goed onderwijs te voorkomen. Preventie is daarbij het sleutelwoord. Onderzoek bevestigt dat preventie vele malen effectiever en daardoor ook goedkoper is dan achteraf (curatief) repareren. Kwink leert positief gedrag aan en voorkomt zo in veel gevallen onnodige ‘reparatie’ achteraf.

Kwink magazine: ook met thuisinformatie
Twee keer per jaar verschijnt bij de methode het Kwink magazine. Een informatief en inspirerend blad dat een school met een abonnement op Kwink voor alle leerkrachten krijgt. In dit magazine staat ook informatie voor thuis. Dus ook voor u, als ouder! Met praktische tips en boeiende informatie hoe u thuis het sociaal-emotioneel leren van uw kind kunt stimuleren.

Lees het actuele Kwink magazine (bladerbaar)
Demofilmpje van Kwink