Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 5,00 per maand

Daarvan bekostigen we:
• andere vieringen
• overige excursies
• Kerst
• Schoolkamp
• Schoolreis
• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten