Team 2018-2019


Directeur: Hesder Hoekstra

Intern Begeleider & plaatsvervangend directeur: Conny Notebomer

Administratieve ondersteuning: Hennie de Vries

Vertrouwenspersoon: Conny Notebomer

Zorgleerkracht: Biny van Kammen

ICT-coördinator: Henk Visser & Sander Corporaal

Leerkrachten:

Minke van Kesteren, Annet Levers, Heleen van der Meer, Jetty de Vries, Biny van Kammen, Jeannet Sipma, Sanne Hageman, Anja Dijkstra, Gaatze Bosma, Sander Corporaal.

Formatie en groepsverdeling 2018-2019 CBS de Hoekstien.

groepsindeling

In bovenstaande schema ziet u dat groep 6-7-8, 3 dagen per week gesplitst kunnen worden. De dagen zijn onder voorbehoud. Vanaf januari 2019 zal deze splitsing worden toegepast in groep 3-4-5. Tegen die tijd ontvangt u hierover bericht.