Schoolgids

Schoolgids 2018-2019

Hier staat voor u de schoolgids van CBS. “De Hoekstien”, die u kunt downloaden.

Schoolgids 2018-2019
Bijlage schoolgids 2018-2019 (incl.  jaaragenda)

Deze is voor u gemaakt. We hopen dat u door het lezen van deze schoolgids iets proeft van de sfeer in onze school. Een aantal onderdelen van de schoolgids zijn bovenschools aangeleverd. Het kan zijn dat daardoor deze onderdelen in sfeer en schrijfstijl afwijken van de rest van de schoolgids. We willen zorgen dat uw kind zijn of haar talenten in een gezonde en plezierige leefomgeving optimaal kan ontwikkelen.

Om de sfeer echt te proeven moet u eigenlijk de school eens binnenlopen. Dat kunt u altijd doen met vragen, opmerkingen enz. en om zaken te bespreken, klachten te uiten of complimenten uit te delen. De school behoort tot een vereniging, die zich ondermeer ten doel heeft gesteld om vanuit de Bijbelse relatie met God het kind, als lid van een gemeenschap waarin jongeren en ouderen leven uit Godsvertrouwen, te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid. Ook daarvan moet u als het goed is iets kunnen proeven als u deel gaat uit maken van onze schoolgemeenschap. Vriendelijkheid, warmte, veiligheid, respect en tolerantie zijn o.a. begrippen, die in dat kader passen. We hopen dat u die zaken op onze school ervaart.
In deze schoolgids vindt u informatie over:

  • waar de school voor staat
  • de organisatie van het onderwijs
  • de zorg voor leerlingen
  • de leerkrachten
  • de ouders/verzorgers
  • de ontwikkeling van het onderwijs in de school
  • school- en vakantietijden
  • de klachtenregeling
  • namen, adressen en telefoonnummers

In de schoolgids proberen we zo volledig mogelijk te zijn. Om de gids leesbaar te houden zijn niet alle procedures die we hanteren erin opgenomen. Zij zijn, zoals aangegeven, wel op school ter inzage aanwezig en veelal als PDF op de website beschikbaar. Ondanks de nodige zorgvuldigheid kunnen er bij het samenstellen van deze gids fouten gemaakt zijn. De tekst en de inhoud kunnen vragen oproepen. In een dergelijk geval kunt u natuurlijk terecht op school. We houden ervan om zaken in alle openheid met elkaar en dus ook met u te bespreken.

Tenslotte willen we u veel leesplezier toewensen en we hopen samen op een plezierige en leerzame schooltijd.

Namens het team,

Hartelijke groet,
Hesder Hoekstra, directeur