Pedagogisch klimaat

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale- en emotionele vaardigheden. Wij gebruiken daar de methode Kwink voor. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Samenwerking school en ouders

Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als een kind weet dat als er een probleem is, ouders en school daar samen goed over kunnen praten. En beiden het belang van het kind op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink deze samenwerking met opdrachten voor thuis.

Lees het artikel uit Naar School (een special van Ouders van Nu) over respect op het schoolplein en in de klas.

Kwink magazine: ook met thuisinformatie

Twee keer per jaar verschijnt bij de methode het Kwink magazine. Een informatief en inspirerend blad dat een school met een abonnement op Kwink voor alle leerkrachten krijgt. In dit magazine staat ook informatie voor thuis. Dus ook voor u, als ouder! Met praktische tips en boeiende informatie hoe u thuis het sociaal-emotioneel leren van uw kind kunt stimuleren.

Lees het actuele Kwink magazine