Noventa

Noventa

In het kader van de bestuurlijke schaalvergroting zijn alle afzonderlijke besturen van de verschillende dorpen en daarmee de P.C. basisscholen in de gemeente Achtkarspelen onder één bevoegd gezag gekomen. Basisschool De Hoekstien staat dus onder het beheer van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Achtkarspelen: Noventa

Statutair kennen we binnen Noventa: een ledenraad, een bestuur en een schoolraad.

Iedere school heeft een schoolraad, welke bestaat uit vrijwilligers die het Christelijk Onderwijs in hun dorp een warm hart toedragen en hier hun vrije tijd voor beschikbaar stellen. Het bestuur ( bestaande uit zes personen) bestuurt op hoofdlijnen en vergadert niet meer elke maand. De organisatie wordt aangestuurd door een centrale directie. De organisatie werkt met een ledenraad en niet meer met een algemene ledenvergadering. Vanuit elke schoolraad hebben twee personen zitting in de ledenraad. Deze raad heeft twee maal per jaar overleg met het bestuur.
Namen en gegevens vindt u onder het hoofdstuk ‘adresgegevens’.

Wilt u lid worden van de vereniging, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de schoolraad of de directeur van de school.

 

Adresgegevens

Noventa
Ried 11
9285KK Buitenpost
tel: 0511-542540
email: info@noventa.nl

website Noventa