Missie en Visie

We willen graag een goede school zijn. Een gemeenschap voor kinderen en volwassenen waar respect en zorg voor elkaar is. In onze visie is een goede school een school waar je als kind met plezier naar toe gaat en waar je met je talenten zo goed mogelijk kunt werken. Waar je als ouder je kind met plezier en vol vertrouwen naar toe stuurt en waar je je zelf ook welkom voelt. Waar het niet gaat om wat je hebt, maar om wat je doet en wat je bent.
Natuurlijk willen we als school werken aan goede “opbrengsten”, maar opbrengsten is meer dan toets- en testresultaten! Een school alleen beoordelen op zijn scores op toetsen of de uitstroom naar het voortgezet onderwijs is erg gevaarlijk!

Albert Einstein zei het al: “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.”
We willen dat leerlingen met plezier naar school gaan, omdat we ervan overtuigd zijn dat mensen en dus ook kinderen pas optimaal kunnen presteren als ze zich plezierig voelen.

Samengevat, CBS. “De Hoekstien” streeft ernaar een school te zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan, waar ze:

  • zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen en een goede band met de leerkrachten hebben
  • op hun eigen mogelijkheden leren vertrouwen
  • leren zelfstandig te werken en te leren
  • zich uitgedaagd en gemotiveerd voelen om te leren
  • leren samen te werken en samen te leren
  • gelegenheid krijgen om zich verantwoordelijk te voelen