Extra links en downloads

De week van de opvoeding

OPVOEDkrant


Informatie over gebruikte lesmethodes

Via onderstaande links vindt u meer informatie over de lesmethodes die op school gebruikt worden.

Wereldoriëntatie

Engels

Godsdienst


Het Kindpakket: vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag. Lees meer in de volgende brochure.

Kindpakket brochure voor ouders