Cyberweerbaarheid

Beste opvoeders,

Het jongerenwerk in Achtkarspelen steekt veel tijd in de preventie van de “Cyberweerbaarheid” van onze jongeren. Veelal groeien onze kinderen op in een geheel andere (digitale) wereld dan de opvoeders, wat de nut en noodzaak van de voorlichting ook mede verklaart.

Vaak vindt voorlichting plaats op scholen, maar ook online is veel informatie te vinden.

Wanneer u van mening bent dat uw kind(eren) en u als ouders/verzorgers meer informatie met betrekking tot dit onderwerp via het onderwijs zouden willen ontvangen, schroom dan niet de onderwijsinstelling van u kind(eren) naar ondergetekende te verwijzen.

We zullen deze avond met name stil staan bij de mobiele apparaten en het gebruik daarvan door de jongeren en door u. Vanzelfsprekend is dit thema vele malen groter. Denk aan cyberpesten, seksting, pesten, onwetendheid, etc.

Dat door de mobiele apparaten de wereld aan onze voeten ligt heeft voor- en nadelen. Vandaar we met ons allen er energie in steken om hier gezamenlijk afspraken over te maken hoe we ons in het (digitale) sociale verkeer begeven. Vandaar dat enkele zaken met betrekking tot social-media momenteel ook in wettelijke kaders zijn vastgelegd.

Wanneer u meer met betrekking tot enkele onderwerpen wilt weten, willen we u graag verwijzen naar enkele websites.

www.pestenislaf.nl -Speciale anti cyberpest website van de Kinderconsument.

www.pestweb.nl -advies, informatie en tips over pesten voor kinderen.

Als je aangifte wilt doen van cyberpesten kun je altijd contact opnemen met de politie.

Als u in aanraking komt met cyberpesten en u wilt erover praten dan kunt u elke schooldag bellen tussen 2 en 5 uur. Dit kan anoniem en is vanaf een vast nummer gratis. Tel nr: 0800 28 28 280

U kunt ook altijd contact opnemen met het jongerenwerk.

Tel nr: 06-25250365     Email: info@youngandleisure.nl

Ook op social-media zijn we zeer actief met preventie en andere aantrekkelijke berichtgeving. Kijk gerust eens op de facebook van Achtkarspelen Jong; https://www.facebook.com/profile.php?id=100009081653175.

Wanneer u deze toevoegt en volgt komt u allerlei info tegen met betrekking tot preventie, voorlichting en gebieden van opvoeding.

Vriendelijke groet,

Wiebe Kootstra

(+31)06-25250365

Young & Leisure

info@youngandleisure.nl
www.youngandleisure.nl